Fast Respon WA ke 085210623636

Allah SWT Beragama Apa, dan Siapa Pemberi Nama Nabi Adam

blogger templatesAllah SWT tidak beragama, karena agama itu adalah peraturan-peraturan dan undang-undang, sedangkan Allah SWT tidak terikat oleh sesuatu undang-undang atau peraturan apapun.

Yang memberikan nama kepada Nabi Adam As adalah yang menjadikannya Adam As sendiri yaitu Allah SWT di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah diterangkan :

" Dan Allah ajarkan kepada Adam segala nama."

 yang menjadi wali atas perkawinan Adam as dengan Hawa adalah Allah SWT sendiri.
didalam kitab as-sab'iyyah Fi Mawa'izi Al-Bariyyat karangan Abu Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamadzani pada Hamisi-nya Al-Majalisu ats-Tsaniyyah halaman 111-112 diterangkan, setelah Allah menjadikan Hawwa dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri,

Maka diserunyalah Hawwa dengan berkata, " Siapa engkau ?, dan untuk siapa engkau ? " Maka Hawwa menjawab, aku djadikan Allah untuk keperluan mu. Maka Adam as berkata, "Marilah datang kepadaku ! ", jawab hawwa, "Engkaulah yang datang ke sini !" lalu berdirilah Adam as datang menghampiri Hawwa, sejak mulai itulah mulai berlaku adat laki-laki mendatangi wanita. Takala Adam sudah mendekat kepada Hawwa, dan Adam hendak memanjangkan tangannya(hendak memegang-red) kepada Hawwa'. Didengarlah suara seruan. "Hai Adam tahan dulu !, sesungguhnya pergaulanmu dengan Hawwa itu belum halal, kecuali dengan maskawin dan nikah, "dan Allah memerintahkan penduduk surga untuk mengiasi dan memajangnya dan menghadirkan segala hidangan dan talamnya, lalu para mailaikat diperintahkan untu berkumpul dibawah pohon kayu thuba, setelah berkumpul mereka itu memuji Allah. Allah berfirman, "Al_hamdulillah puji-ku, kebesaran itulah kain-Ku, kesombongan itulah selendang-Ku, dan semua makhluk adalah hamba-hamba-Ku. Aku persaksikan terhadap para Malaikat-Ku dan penduduk langit-Ku, Aku telah kawinkan Hawwa dengan Adam mahluk ciptaan-Ku yang baru."

0 Response to "Allah SWT Beragama Apa, dan Siapa Pemberi Nama Nabi Adam"

Posting Komentar